Makina, talaşlı imalatta, kalitenin, oluşturulması, geliştirilmesi, uygulanması ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli olan faaliyetlerin yerine getirilmesi kararlılığındadır. Şirket Yönetimi, bu konudaki sorumluluğun gereği olarak;
Müşteri şartları ile diğer malzeme teknik şartları karşılamanın öneminin, kuruluşun tüm seviyelerine iletilmesini sağlanmayı, Şirketin kalite yaklaşımı ve vizyonunu belirleyen kalite politikasını oluşturmayı, Faaliyetlerin etkinliği ve verimliliğini sağlamaya yönelik olarak, kalite hedefleri belirlenmesini ve hedefler ile çalışılmasını sağlamayı, Kalite yönetim sisteminin uygunluğu, yeterliliği ve etkinliğinin sağlanması amacıyla, planlı gözden geçirme faaliyetleri uygulamayı ve gerekli kontrol ve karar mekanizmasını işletmeyi, Sistemin etkin işleyişi açısından gerekli kaynakları ve kaynakların bulunabilirliğini sağlamayı taahhüt etmektedir.